FSSC certifikát

Také pro následující rok jsme obhájili certifikaci FSSC 22000 – Food Safety System Certification. FSSC 22000 je komplexní certifikační schéma, které vhodným způsobem kombinuje systémovou složku řízení bezpečnosti potravin s konkrétními požadavky na zajištění bezpečnosti produktu, které jsou obdobné s požadavky systémů IFS, BRC, apod. FSSC 22000 zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti […]

Získali jsme certifikaci pro bio výrobu vaječných polotovarů

BIO je mezinárodní značka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny vybrané kontrolní organizace, které jsou oprávněny udělit certifikát BIO na základě kontrolního auditu, který prověří plnění všech podmínek stanovených příslušnou právní úpravou. Společnost OVUS je držitelem certifikace Ekologického zemědělství – organic farming (BIO) pro produkt VAJEČNÁ MELANŽ od společnosti ABCERT AG.