Získali jsme certifikaci pro bio výrobu vaječných polotovarů

BIO je mezinárodní značka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny vybrané kontrolní organizace, které jsou oprávněny udělit certifikát BIO na základě kontrolního auditu, který prověří plnění všech podmínek stanovených příslušnou právní úpravou.

Společnost OVUS je držitelem certifikace Ekologického zemědělství – organic farming (BIO) pro produkt VAJEČNÁ MELANŽ od společnosti ABCERT AG.